SAVE UP TO

אז איך זה ללמוד כאן?

(מנקודת מבטה של תלמידת צילום בכיתה י"א)

כל שני-וחמישי אני

מגיעה למגמה.
נותנים לי כאן שיעור בנושאים כמו: להעיז ללכת אל הלא נודע, להגיד תודה כשמקבלים מתנה, לחוות הרפתקה ולהודות
בגבורה ובענווה- באמת.